پروژه هاي پژوهشي

 1. Research conductor and cooperative colleagues : Gholami G , Kazerrony K , Noory M , Kamaly Z . Surveying oral and dental hygiene status of orphaned teenagers 13 to 18 years of age living in dorms in Tehran 1996- 1997 .Funding organization Research secretary of university. Place of study: All the orphanages under the supervision of government in Tehran .Result : Recommend the officials to improve the current status.
 2. Research conductor and cooperative colleagues: Gholami G, Imany Y, Valaee N. Investigating the relationship between the presence of periodontal disease in mother and immature birth and also low birth weight. Funding organization Research secretary of university. Result: There is a relation and also the need for prevention of periodontal disease before pregnancy should be explained.
 3. Research conductor and cooperative colleagues: Gholami G, Ranjbary, Mogaddas H.Comparing two methods of full and partial flap along with connective tissue to cover exposed root surfaces. Funding organization Research secretary of university.

تزهاي پژوهشي

 1. Supervisor: Ghoalmi G. Splint.
 2. Supervisor: Ghoalmi G. Consulting advisor: Goharian R.Role of occlusion in pathogenesis of periodontal diseases.
 3. Supervisor: Ghoalmi G. The importance of oral and dental hygiene according to Islam.
 4. Supervisor: Ghoalmi G. Prevention of periodontal diseases.
 5. Supervisor: Ghoalmi G. Methods of preventing apical migration of attached epithelium according to guided tissue regeneration technique.
 6. Supervisor: Ghoalmi G. Anemia problems.
 7. Supervisor: Ghoalmi G. Maintenance phase.
 8. Supervisor: Ghoalmi G. Wound healing after soft tissue surgery in periodontal treatments.
 9. Supervisor: Ghoalmi G. Investigating causes of gingival pigmentations.
 10. Supervisor: Ghoalmi G. Role of microbial plaque and plaque retentive factors in the etiology of periodontal diseases.
 11. Supervisor: Ghoalmi G. Role of systemic factors in the etiology of periodontal diseases.
 12. Supervisor: Ghoalmi G. Medical and also pharmacological considerations necessary in treating periodontal diseases.
 13. Supervisor: Ghoalmi G. Periodontal considerations in orthodontic patients.
 14. Supervisor: Ghoalmi G. Investigating the relation between periodontics and prosthodontics.
 15. Supervisor: Ghoalmi G. Risk factors in periodontal diseases.
 16. Supervisor: Ghoalmi G, Consulting advisors: Noory M, Kamaly Z. Investigating oral and dental hygiene status in orphan teenagers between 13 to 18 years of age in Tehran 1996- 1997.
 17. Supervisor: Ghoalmi G. Dental considerations in diabetic patients.
 18. Supervisor: Ghoalmi G. Periodental diseases and diabetes.
 19. Supervisor: Ghoalmi G.(AIDS,Dentist,Patient)
 20. Supervisor: Ghoalmi G. Maintenace treatments in dental implants.
 21. Supervisor: Ghoalmi G. Systemic and radiographic evaluation of patients before treating with implants.
 22. Supervisor: Ghoalmi G. Consulting advisor: Zafarmand A.Investigating periodental status treated impacted maxillary canines.
 23. Supervisor: Ghoalmi G.Consulting advisor: NAdery G, Valaee N. Investigating gingival status in patients with grafted kidneys attending Dr Shariaty hospital Tehran 2001.
 24. Supervisor: Ghoalmi G. Modern concepts in Geriatric periodontology.
 25. Supervisor: Ghoalmi G. Consulting advisor: Valaee N.Investigating the relation between the presence of periodontal diseases in pregnant mothers with immature birth and low birth weight.
 26. Supervisor: Ghoalmi G. Consulting advisor: Moghaddas H.Investigating two types of flaps along with connective tissue in covering exposed root surface.
 27. Supervisor: Ghoalmi G. Consulting advisor: Gasemy A, Valaee N. Comparing the whitening effects of the usual method of using tray and the new method of not using tray but only a whitening band 2003.
 28. Supervisor: Ghoalmi G. Consulting advisor: Moghaddas H , Fatthiyeh A.Investigating the effect of conditioning the root surface with or without tetracycline hydrochloride on covering root surface with a free submucosal based connective tissue flap 2002 – ۲۰۰۳٫


[poll id=”4″]

با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

تهران – بلوار ميرداماد، ميدان محسني، خيابان بهروز، کوچه چهارم، پلاك ۶، طبقه اول

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۲۲۴۱۳۹ | ۰۲۱۲۶۴۰۶۴۰۰

فاکس:  ۰۲۱۲۶۴۰۶۴۰۳

ما را دنبال کنید

شبکه های اجتماعی

فعالیت های ما در شبکه های اجتماعی


Copyright by u-design ۲۰۱۸٫ All rights reserved.